Diplomové práce

Filharmonie pro Prahu

Bc. Stanislav Bažant

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Město Praha již řadu let uvažuje o stavbě nové budovy filharmonie, odpověď na otázku o její lokalitě však stále není zodpovězena. Předmětem této práce je ověření umístění filharmonie v oblasti stanice metra Vltavská. Součástí projektu je návrh zjednodušené regulace nejbližšího veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.