Závěrečné práce

Kolbenova - Vysočany/Praha - návrh udržitelného bydlení

Bc. Karin Grohmannová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh městského bytového domu s veřejným parterem. Dům je navržen v kontextu rozvojové plochy pražských Vysočan, jejíž urbanistický rozvrh (konkrétně území jižně od ulice Kolbenova) byl součástí práce. Klíčovým hlediskem práce jsou principy udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.