Diplomové práce

Dvůr Králové nad Labem - regenerace centra

Bc. Petra Šilhavá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvoření celistvé zástavby kolem historického jádra, jeho navázaní a propojení s přilehlou zástavbou. Projekt dal vzniknout kvalitnímu veřejnému prostoru s ohledem na zachování a realizaci nových hodnot na tomto území. V projektu jsou podrobněji zpracovány klíčová místa tak, aby vyniknul jejich charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.