Závěrečné práce

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh.

Bc. Tomáš Novotný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného místa a návrh nové budovy radnice městské části Praha 10. Pro její umístění byl zvolen výrobní areál Koh-I-Noor, který je významnou stavbou, ale do jisté míry také disfunkčním prvkem Vršovic. Projekt do tohoto místa přináší nové významy, ale snaží se také o zachování těch původních. Cílem projektu je konverze areálu, jejímž výsledkem má být funkční civilní stavba, která v sobě z hlediska rozvržení i celkového vzhledu odráží atmosféru Vršovic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.