Závěrečné práce

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh

Bc. Adam Vilímek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Radnice jako místo pro výkon veřené správy v politickém systému. Prostor pro občanskou veřejnost, její setkávání a vzájemnou komunikaci. Radnice jako středobod určený k dodržování právního rámce ve vymezeném prostoru sídla. Lokací na přirozeném, dostupném a urbanisticky exponovaném místě - náměstí. Architekturou je zvnějšku neokázalá, působící transparentním a spravedlivým dojmem, vnitřně vizuálně propojena.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.