Závěrečné práce

Revitalizace funkcionalistického objektu bývalých Elektrických podniků v Praze – Holešovicích

Bc. Radka Janáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Významná funkcionalistická památka v centru Prahy byla po desítky let opomíjenou stavbou. Samovolně zde vzniklo unikátní kreativní prostor. Předmětem této práce bylo budovu a její okolí revitalizovat, najít vhodné prostorové a funkční členění a zhodnotit potenciál kvalit funkcionalistické architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.