Závěrečné práce

Rekonstrukce a dostavba Barrandovských teras

Bc. Simona Prylová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je obnovení areálu Barrandovských teras jako funkčního celku dostavbou nových a rekonstrukcí stávajících objektů, propojením úrovní areálu a navázáním na původní funkce. Projekt se zabývá rekonstrukcí restaurace s vyhlídkovou věží, dostavbou hotelu a wellness centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.