Závěrečné práce

Polyfunkční budova Vinohrady

Bc. Andrea Korejsová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší zastavení proluky v Moskevské ulici v Praze 10. Jedná se o svažitý nezastavěný pozemek uprostřed historické zástavby. Je řešeno umístění vhodné funkce, doplnění kompozice okolních budov a vytvoření kvalitních veřejných prostor. Součástí je řešení dopravy v klidu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.