Závěrečné práce

OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ

Ladislav Vejsada

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá dostavbou území při ulici Milady Horákové v Praze 6 Dejvicích v těsné blízkosti Letenského parku. Návrh zachovává většinu stávajících vil a následně řeší dostavbou menších solitérních objektů, které jsou umístěny samostatně nebo jsou přímo přistavěny ke stávajícím vilám. Navržená struktura vytváří nový uliční profil v ulici Milady Horákové a svým obchodním parterem vytváří možnost pro zlepšení veřejného prostoru v této lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.