Závěrečné práce

Revitalizace lokálního centra Strašnická

Bc. Petr Štolba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout řešení veřejného prostoru v okolí stanice metra Strašnická, jako nové polyfunkční centrum Strašnic. Dále nalezení využití pro Strašnickou školu a její zapojení do okolního městského prostoru, jako základu pro vznik občanské vybavenosti mateřské školky, základní umělecké školy a mediatéky. Součástí návrhu je i vize proměny ulice V Olšinách a v rámci řešení bylo navrhnuto několik objektů bytových domů s odlišnou typologií a administrativní budova. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.