Diplomové práce

Obnova areálu hradu Hazlov

Bc. Mária Kvašovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh revitalizácie hradu Hazlov, ktorý sa dochoval poškodený, nevhodne využívaný a čiastočne v torzálnom stave. Návrh rieši celkovú rehabilitáciu hradu s vhodným spoločenským využitím, obnovu hodnotných súčastí areálu a dostavbu zrútených častí, pričom je kladený dôraz na harmonické zapojenie novotvarov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.