Diplomové práce

PRIJUT 11 - horská chata na Elbrusu

Bc. Jakub Čermák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomového projektu je navázat na téměř stoletou tradici ubytování ve výšce 4000m návrhem nové horské chaty v místě původní vyhořelé, se zapojením dochovaného objektu „Dieselhut“ z roku 1939. Projekt definuje prostorové řešení s ohledem na specifické přírodní prostředí, reaguje na problémy vyplývající z extrémní polohy, zohledňuje jak náročné klimatické podmínky, potřebu využívání obnovitelných zdrojů energie, tak specifický způsob výstavby a zásobování. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.