Diplomové práce

Předmostí Libeňského mostu

Bc. Hana Lennerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce zpracovává návrh dotvoření předpolí Libeňského mostu. Hlavním těžištěm návrhu je dodefinování předmostí na pravém břehu Vltavy a vytvoření vstupního bodu do rozrůstající městské čtvrti. Práce rozpracovává urbanistickou studii Dolní Libně, která se rozšiřuje ke znovuobnovenému předmostí a břehu řeky. Navrhovaná struktura vychází z pečlivého poznání místa, vychází z charakteru lokality a navazuje na ni svoji formou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.