Závěrečné práce

Školka a dětské centrum, rozvojová oblast univerzitního kampusu RWTH Aachen

Bc. Lucie Englová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout školku a volnočasové centrum především pro děti zaměstnanců a studentů univerzity RWTH Aaachen a okolních firem. Školka reaguje na urbanistický záměr oblasti, přilehlou komunikaci se zástavbou a park. Stěžejní pro návrh bylo podpoření fantazie a rozvoje dětí skrz variabilitu prostor, prolínání interiéru s exteriérem, možnost pozorovat dění kolem sebe a cítit se při tom v bezpečí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.