Diplomové práce

Nová koncertní síň – Praha – Staroměstské náměstí

Bc. Jaroslav Malina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedním z aktuálních témat Prahy je v posledních letech stavba Nové koncertní síně. Lokalita pro tento záměr však není stále určena. Práce by měla přispět k diskuzi kam koncertní sál umístit. Projekt ověřuje parcelu ve středu města na Staroměstském náměstí. Parcelu po bývalém radničním Nobileho křídle. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.