Závěrečné práce

Městské lázně v Radlicích

Bc. Barbora Simajchlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je regenerace území v blízkosti metra Radlická a urbánní dotvoření místa. Navrhuji dostavbu uceleným blokem, který se zde ocitá na rozhraní krajiny a města, město ukončuje. Hlavní částí bloku jsou městské lázně, které zde mají více než lokální význam. Sportovně zaměřené Radlice tak doplňují o další typ relaxace a odpočinku. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.