Závěrečné práce

Praha mimolevel

Bc. Zdeňka Havlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se soustředí na otázky mimoúrovňového městského veřejného prostoru. Zaobírá se místy, kde plyne přes různé výškové úrovně za specifickým účelem - podchody, nadchody, tunely a lávkami, tedy "mimolevely". Z nasbíraných dat o 218 stavbách v Praze práce vyvozuje typologii a problémy. Návazně je definována škála, která zobrazuje míru nutného minimálního zásahu s cílem vytvoření fungujícího veřejného prostoru. Pro bližší zkoumání je pak vybrán vzorek - mimolevely pouze podél severojižní magistrály. Z těchto 34 je následně vybrán jeden jev pro příklad typického řešení.  Na vzoru řešení veřejného prostoru s překonáním třídy 5. května u Střední zdravotnické školy v Nuslích jsou v návrhu aplikovány teze vzešlé z předchozí práce. Návrh řeší podzemní dům pod severojižní magistrálou s navazujícím veřejným prostranstvím a způsoby překonání bariéry dopravního koridoru. ------------ Portfolio ke stažení a prohlédnutí v lepší kvalitě: http://issuu.com/zdenkahavlova/docs/havlova_diplom_small02

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.