Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Neočekávané Město

Bc. Vasilija Abramović

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvořit nový veřejný prostor v městě Kotor v Černé hoře. Tento prostor bude nečím nečekaným,něčím, co město postrádá. Místo pro setkání, pro vystavení uměleckých děl. Nedůležitější však je, že se místo bude schopné proměňovat podle aktuálních potřeb uživatelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.