Závěrečné práce

Revitalizace městského bloku, Sídliště nad Lužnicí

Bc. Jan Andrle

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedná se o úpravu sídliště a jeho veřejného prostoru. Dostavba nízkopodlažních hmot v rámci bloku spojená s dopravou v klidu. Dotvoření bloku pomocí těchto hmot, vymezení a definice souvisejícího veřejného prostoru. Dále vyřešení dopravy v klidu. Rekonstrukce samotného panelového domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.