Diplomové práce

Nuselský monorail

Bc. Matúš Sceranka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Širšou koncepciou mojej diplomovej práce je skúmať možnosti využitia netradičných rozvojových plôch v hlavnom meste. Projekt je súčasťou siete objektov navrhovaných študentmi Petra Hájka, ktorá vytvára paralelné mesto v meste, Mesto umenia. Môj projekt túto koncepciu overuje na lokalite Nuselského údolia, konkrétne na priestore pod Nuselským mostom. V správe ČTK z 9.8.2013 hlavné mesto Praha prezentovalo projekt na prepojenie zastávky metra Vyšehrad s električkovou zastávkou v Jaromírovej ulici. Cieľom je zjednodušiť prestup cestujúcich, ktorí v súčasnosti musia prekonávať prevýšenie 40 metrov po schodoch,  a týmto spojením nahradiť chýbajúcu trasu metra D.  Navrhovaný objekt spája dno Nuselského údolia s Vyšehradom a Karlovom monorailom zaveseným z Nuselského mostu s možnosťou pešej výhliadkovej promenády. Projekt je symbiózou dopravnej stavby a objektu, ktorý sprostredkúva časopriestorové a vizuálne zážitky. Po zotmení sa vďaka programovateľnému systému osvetlenia a videomappingu stavba mení na výstavný priestor svetelného umenia, ateliér, dynamickú prednáškovú miestnosť, prípadne zaźitkovú jazdu  pralesom, vzdialenými galaxiami.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.