Diplomové práce

Archeologický park Cosa

Bc. Jan Troller

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cosa je archeologické naleziště v jižním Toskánsku na pobřeží Tyrhénského moře. Město bylo založeno Římany roku 273 př. n. l. a se střídavým úspěchem se udrželo při životě následujících téměř sedmnáct století. Cílem návrhu byla transformace lokality v archeologický park, včetně vybudování archeologického muzea, návštěvnického a výzkumného centra a zastřešení a muzealizace dvou odkrytých římských domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.