Závěrečné práce

Doplnění městské struktury - reakce na novou stanici metra Veleslavín

Tomáš Feistner

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Doplňuji město obytnou čtvrtí. Zaceluji rány, které způsobil necitlivý historický vývoj. Čtu vzorce, podle kterých bylo stavěno okolí. Pokouším se o vytvoření vzorce, který v sobě dokáže všechny ostatní spojit. Propojuji také dvě historicky významná sídla Veleslavín a Vokovice, která jsou již dlouho rozdělená rušnou ulicí. Snažím se na malém dopravním uzlu vytvořit vztažný bod, který bude svému okolí hrát roli lokálního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.