Výstava ateliérových prací

Klid uprostřed města

Bc. Fedor Yurchenko

Anotace

Předmětem studie jsou řešeni společných prostranství v Pentagonů Pankrác. Projekt obsahuje 2 častí. Vnější část je předprostor přes obchodním centrem kde bylo řešeno vytvořit široký bulvár podél obchodu a pruh zelené, která odděluje a zabezpečuje aktivity. Druha je vnitřní prostor Pentagonů, kde lidi chtěli mít vetší klid. Byl navržen les, kde do poměrné malého prostranství bylo umístěno 66 velkých stromu. Pokročile hospodařeni s vodou děla možným založit koutek lesa v centru města. Každý park se propleta procházkovou parkovou cestičkou, s místy na sezení k odpočinek. Stromy využity v projektu jsou ověřeny a použitelný ve městě, zvyšuji diverzitu. Projekt přinese tvoří lepši přírodní prostředí a hezké městské.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt