Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Modernizace dopravního terminálu Zlín

Bc. Lenka Otrusinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh nového dopravního terminálu ve Zlíně. Terminál by měl sloužit autobusové i vlakové dopravě a spojit je v jeden fungující celek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.