Diplomové práce

Modernizace dopravního terminálu Zlín

Bc. Lenka Otrusinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh nového dopravního terminálu ve Zlíně. Terminál by měl sloužit autobusové i vlakové dopravě a spojit je v jeden fungující celek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.