Závěrečné práce

Městská tržnice, Karlovo náměstí

Bc. Filip Zuman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Praha v současnosti nemá potravinovou tržnici. Kultura nakupování na trzích vlivem kolektivizace zemědělství a následné vlny globalizace vymizela. Je na čase, aby si Praha uvědomila důležitost tržnice jako kulturní instituce a podnikla potřebné kroky k jejímu vzniku. Součástí diplomové práce je nejen samotný návrh tržnice, ale i výběr vhodné lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.