Závěrečné práce

Společné laboratoře ČVUT, Praha 6

Bc. Tereza Šašková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá výstavbou společných laboratoří ČVUT v místě stávajících halových laboratoří mezi Fakultami strojní a elektrotechnickou a Technickou menzou, v příštích letech rekonstruovanou na Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. Na úrovni urbanismu jde o objemové a provozní řešení území s respektem k původní koncepci urbanistické struktury vysokoškolského areálu i k novým stavebním záměrům na Vítězném náměstí. Zadáním projektu je budova integrovaných laboratoří ČVUT, které zahrnují prostor pro práci výzkumných týmů fakult, dále prostor pro interakci týmů a rovněž související obslužné, skladovací a kancelářské prostory. Mnou navrhované řešení je čtyřpodlažní objekt plynule navazující na stávající Fakulty, s logicky provázaným provozem kanceláří, lehkých a těžkých laboratoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.