Diplomové práce

Současná ulice - Nemocnice Krč

Bc. Klára Pohlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zástavba kolem plánované stanice metra Nemocnice Krč na Praze 4. Vytvoření lokálního centra, vyrovnání se s přiléhajícími rušnými komunikacemi, návaznost na okolní zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.