S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Návrh polohovateľného kresla

BcA. Natália Vargová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mojim cieľom bolo navrhnúť kreslo, ktoré by malo byť v prvom rade funkčné a rešpektuje všetky ergonomické zákonitosti. Ďalším aspektom, ktorý som brala do úvahy je ekologickosť výsledného produktu.  Zamerala som sa preto na jednoduchosť a sofistikovanosť konštrukčného riešenia s použitím minimálneho množstva materiálov a technológií. Kreslo nie je unikátnym výtvarným sloitérom, ale je vhodné na malosériovú výrobu. Výstupom je model v mierke 1:2, s použitím reálnych materiálov a technológií.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.