Závěrečné práce

Návrh polohovateľného kresla

BcA. Natália Vargová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mojim cieľom bolo navrhnúť kreslo, ktoré by malo byť v prvom rade funkčné a rešpektuje všetky ergonomické zákonitosti. Ďalším aspektom, ktorý som brala do úvahy je ekologickosť výsledného produktu.  Zamerala som sa preto na jednoduchosť a sofistikovanosť konštrukčného riešenia s použitím minimálneho množstva materiálov a technológií. Kreslo nie je unikátnym výtvarným sloitérom, ale je vhodné na malosériovú výrobu. Výstupom je model v mierke 1:2, s použitím reálnych materiálov a technológií.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.