Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

FILHARMÓNIA V PRAHE- NOVÁ KONCERTNÁ SIEŇ

Bc. Petronela Čapská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom diplomovej práce je návrh novej koncertnej sieni v Prahe, ktorá je aktuálnou témou riešenou vedením města Prahy a Spolkom pre výstavbu koncertnej sály v Prahe. Projekt vychádza z reálného stavebného programu a je situovaný na nábreží rieky Vltavy v mestskej časti Praha 5. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.