Závěrečné práce

Doplnenie mestskej štruktúry, Holešovice

Bc. Natália Javorská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom bolo nájdenie principu pre doplnenie mestskej štruktúry na pomedzi blokovej zástavby a krajiny. Výsledná štruktúra je inšpirovaná blokovou zástavbou v Holešoviciach a jej riešením vnútroblokov, tak aby vytvárala kvalitné obytné prostredie, ktoré je prínosom pre okolie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.