Závěrečné práce

Nová Petrova bouda, Krkonoše

Ing. Miroslav Klofáč

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt Nová Petrova bouda nahrazuje komplex budov, s více než dvousetletou tradicí, mezi Špindlerovým Mlýnem a Dívčími kameny, který podlehl požáru v r. 2011. Lokalita se nachází ve výšce 1280 m n. m. na křižovatce turistických tras. Projekt vstupuje do přírodního prostředí Krkonošského národního parku stavebně netradičními, avšak přírodě blízkými tvary. Dva obří oblázky jsou „položené v trávě“ jihovýchodního svahu přesně v místech, kde stály dva původní objekty. Suterén nejstarší – třetí – budovy zůstal částečně zachován a projekt jej doplňuje a využívá jako restauraci se zázemím, vč. tradiční možnosti posezení na částečně prosklených terasách, i venku. Všechny tři objekty jsou spojeny podzemním tunelem. Organické novostavby slouží k ubytování hostů – větší jako hotel, menší jako turistická útulna. Interiéry a nosná konstrukce „oblázků“ je dřevěná a energeticky aktivní obvodový plášť je z důvodu drsných klimatických podmínek z titanového plechu. Plášť je částečně pokrytý fotovoltaickým potiskem. Součástí návrhu je malá přečerpávací vodní elektrárna na Červeném potoce, kořenová čistírna odpadních vod, nádrže pro sběr dešťové vody a garáž pro techniku v kamenném objektu původní ČOV.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.