Závěrečné práce

Semily - Řeky - Mezi městem a krajinou

Bc. Jan Novotný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Semily jsou podkrkonošské město vzpomínající na zašlou slávu let minulých. Jediné, co zůstalo z doby blahobytu velkých průmyslových továren je administrativní důležitost. A tak lze charakterizovat i naše území. Území Řek bylo v minulosti významnou pulzující částí města. Obrovská textilní továrna zaměstnávající 4000 obyvatel, přilehlé sídliště. Dnes nám zůstala chátrající továrna s přilehlou kolonií, ,,území nikoho“ a sídliště, ve kterém žije 1/3 obyvatel Semil. V rámci své diplomní práce se snažím toto území pochopit a navrhnout zde řešení, které oživí toto území, propojí častí ostrova mezí sebou a i samotný ostrov s okolím. Velký důraz je kladen na obyvatele sídliště, které chápu jako určující element pro vývoj ostrova

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.