Diplomové práce

Letenské náměstí

Bc. Jindřich Tomášek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Na Letenském náměstí, frekventované křižovatce, jsem se rozhodl vzdorovat dnešní hektické, konzumní společnosti stavbou kostela, který by se časem měl stát poutním. Kostel doplňuje chybějící článek blokové zástavby zlomu Holešovic a Bubenče. Komunikuje s okolními věžemi a stává se současně výraznou dominantou v průhledech, orientačním bodem, sochou. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.