Diplomové práce

Waldorfská inkluzivní škola v Lipsku

Bc. Zuzana Wojtovičová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomé práce je návrh areálu waldorfské inkluzivní školy a školky v Lipsku. Projekt navazuje na dnešní již existující instituci Karl Schubert Schule Leipzig. Návrh obsahuje 5 novostaveb - školu, tělocvičnu s divadelním sálem, školní restauraci s družinou, kavárnu, knihovnu a prostory pro terapie. Dále navrhuje začlenění stávajicích objektů do nového uspořádní. Hisotrickým budovám přiřazuje nové funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.