Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Semily - Řeky - Mezi městem a krajinou

Bc. Petra Hrubešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

    Semily jsou velmi řídké nepropojené město, které vzniklo spojením více menších sídel. Je zde mnoho rozličných struktur zástavby, které jsou propojeny prázdnými prostory nebo vnitřními brownfieldy. Nemají příliš strategiskou polohu, co se týče turistického ruchu nebo dopravní dostupnosti do větších měst.   Tématem je rozvoj města, jeho vztahu ke krajině a napojení na cesty a směry, které již strategicky umístěny jsou. Město má svůj charakter díky jeho položení v krajině, charakteru podhorského města v údolí obklopeném venkovem na kopcích a různorodosti struktur.   Zadáním je určení pravidel pro další rozvoj a vytypování míst a ploch, které doplněním, navázanáním a přetvořením městských struktur zajistí lepší propojení města. Předefinování prostor s potenciálem a dodání identity a charakteru těmto místům. Určení pravidel pro chování zástavby ve městě, kde se prostory mají uzavírat, doplňovat a lépe definovat. Pravidel pro chování zástavby ve styku s krajinou a rozšiřování města do ní. Řešení otázky bydlení v rodinném domě ve městě.   Cílem je zajistit rozvoj Semil tak, aby lépe sloužily novým i stávajícím obyvatelům a byly pro ně pohodlné. Nabídnutí nových struktur, funkcí, které splňují moderní požadavky a zároveň poskytují možnosti po kterých je poptávka. Cílem je živé, propojené osobité město s vlastní identitou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.