Závěrečné práce

Základná škola Nové Dvory

Nechajev Lukáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom základnej školy pre 540 žiakov, ktorá je zasadená do územnej štúdie lokality Nové Dvory od ateliéru UNIT. Hlavný koncept spočíva v zalomení budovy a v jej gradácii, čím vznikli dve strešné terasy. Objekt svojím vstupným priestorom rozširuje verejný priestor priľahlého námestia. Výrazný prvok na fasáde tvoria sklovláknobetónové nadokenné rímsy so štruktúrou odtláčaných drevených latí, žlté podokenné parapety z alucobondu a žlté hliníkové rámy okien.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.