Závěrečné práce

Trojmezí

Bc. Marek Fischer

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh urbanizace a způsobu využití území Trojmezí v Praze, na rozhraní tří městských částí, Prahy 10, 11 a 15. Charakteristickým prvkem území je velká nezastavěná a nedostatečně definovaná plocha, která je v tomto projektu z většiny zachována. Hlavním tématem projektu bylo dodefinování hran území s nově navrženou zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.