Závěrečné práce

Společenské a kulturní centrum Litoměřice

Bc. Jaroslava Merhoutová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílemdiplomové práce je návrh novostavby kulturního centra v Litoměřicích v místě současného kulturního domu, který svým charakterem již nesplňuje aktuální společenské, provozní a ekonomické požadavky. Dílčím cílem absolventské práce je revize typologie kulturních staveb a reflexe její nové podoby v souladu se současnými společenskými nároky v historickém kontextu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.