Závěrečné práce

Living Closer - Udržitelná revitalizace sídliště

Bc. Cyril Pavlů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pražská sídliště jsou domovem pro skoro polovinu obyvatel hlavního města. V posledních dvaceti letech mnoho obyvatel sídlišť odešlo kvůli nepříznivému prostředí, které na sídlištích vlivem jejich degradace a nedostatečné vybavenosti vzniklo. V současné době, kdy se území Prahy stále rozrůstá do okolní krajiny, jsou to právě sídliště, která by mohla být v budoucnosti regenerována a revitalizována a svojí blízkostí k přírodě, napojení na městskou hromadnou dopravu či rekreačními plochami nabídnou udržitelnou alternativu k současné suburbánní zástavbě. Diplomní projekt představuje regeneraci jedné části největšího pražského sídliště Jižní Město I., do kterého je v budoucnu plán zavést tramvajovou trať. Projekt využívá potenciálu, který takovýto plán má a prezentuje vizi pro udržitelnou transformaci čtvrtě Ke Kateřinkám, do které je navržena nová tramvajová zastávka a s ní spojené smíšené funkční využití, kterého je místě výrazný deficit. Hlavním cílem projektu je vytvoření veřejných a komunitních prostranství pro současné i budoucí rezidenty, implementace udržitelného systému dopravy a vytvoření kvalitního a zdravého životního prostředí v řešeném území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.