Závěrečné práce

ŽIŽKOV - ULICE

Jůza Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Do struktury starého Žižkova navrhuji polyfunkční dům - komunitní centrum, které si klade za cíl vytvořit adekvátní pracovní prostředí pro organizace a spolky, kterým je již dnešní zahuštěná podoba čtvrti malá. Zároveň jej doplňuji vhodnými funkcemi, tedy dílnami a kavárnou, které spolu se stávajícím nočním klubem místo ožijí a znesnadní segregaci různých sociálních skupin. Práce se také snaží využít současných témat čerpajících ze sociální i ekonomické udržitelnosti jako jsou reuse, prefabrikace, variabilita a dočasné využití. Projekt sestává z obnovy bývalé tržní haly, ke které přistavuji přízemní podnož a z ní vyrůstající lehký pětipodlažní dům. Celá stavba se vůči svému okolí staví s respektem a svou podobu čerpá právě z minulosti a paměti místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.