Závěrečné práce

ŠAFRÁNKA - MĚSTSKÉ BYTY PRO SESTRY, LÉKAŘE A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ

Pešťák Jiří

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo komplexní řešení území a naplnění několika volných pozemků v lokalitě Praha-Šafránka. Výsledkem projektu jsou tři funkčně odlišné domy, které doplňují okolní zástavbu a přinášejí lokalitě zejména nové kapacity různých forem bydlení. Součástí návrhu je návrh nových městských bytů, hotelového ubytování a rehabilitačního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.