Závěrečné práce

MARTIN - SEVER (SK) NÁVRH INICIAČNÍCH URBAN. JADER MODERNISTICKÉHO MĚSTA

Krištofíková Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je sídlisko Sever v Martine. Práca predkladá sériu urbanistických zásahov v témach: I. verejný priestor, doprava a vnútorná štruktúra, II. zapojenie kasární a III. dostavby okraju. Cieľom je dopovedať a doplniť kvality obytného prostredia v mestskej časti a ukázať možnosť adaptácie, zabývania a dejového zahustenia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.