Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Rehabilitační centrum

Bc. Marek Novák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout specializované zdravotnické zařízení zaměřené na problematiku pohybového aparátu v České republice, včetně zakomponování do zdravotnické sítě. Rehabilitační centrum nabízí komplexní péči pro krátkodobou i dlouhodobou rekonvalescenci včetně docházkové rehabilitace a cvičení. Cílem je jak odhalení možných problémů v diagnostické části, tak samotná prevence. Samotnou kapitolu tvoří lůžková oddělení pro krátkodobě i dlouhodobě nemocné/zraněné. Součástí objektu je i sportovní část a laboratoř zaměřená na protetiku. Projekt je navržen jako inteligentní budova, využívající moderní technologie za účelem ochrany životního prostředí, nižších provozních nákladů, ale i zlepšení vnitřního prostředí, což vede k lepší a rychlejší rekonvalescenci i vyšší produktivitě personálu a navazuje tak na diplomní seminář, v kterém jsou popsány prvky inteligentních budov a hlavně zaměření na zdravotnické stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.