Závěrečné práce

REVITALIZACE ŘÍČNÍ KRAJINY V PÍSKU - OBNOVENÍ VZTAHU MĚSTA A ŘEKY

Říhová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací říční krajiny v Písku. Zástavba a využití řeky prošly v průběhu let mnoha změnami, které velmi necitlivě transformovaly nábřeží řeky. Důsledkem bylo, že se z přirozené osy stala významná prostorová bariéra v centrum města. Ve své práci zkoumám možnosti využití řeky jako zeleného okruhu vedoucí skrz město a jeho přechodu z městské do přírodní krajiny. Snažím se ukázat možnou přeměnu území řeky tak, aby byl do něj navrácen život a vzniklo opět její přirozené propojení se zbytkem města a volnou krajinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.