Závěrečné práce

RADNICE PRAHA 11

Čech Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ve své práci se snažím ukázat možnost využítí potenciálu okolí metra Opatov pro vytvoření reprezentativních prostor s radnicí Prahy 11. Pro radnici je poloha strategická jak dopravně, tak i významově na ose centralparku v nové plánované čtvrti s náměstím. Pro plánovaný rozvoj Opatova by radnice mohla být impulzem vedoucí ke kvalitnímu rozvoji. Má idea o umístění radnice vychází z původního koncepčního plánu Jižního Města, kde v tomto místě bylo plánované centrum celého sídliště. Návrh budovy vychází z idey o pasivních principech práce s energiemi - získávání a kumulování tepla, přísunu světla a přirozeného příčného provětrání s cílem zbavit se závislosti na technologiích a využívat je jen minimálně. Další aspekt návrhu je navázání na tradici ve stavění na sídlišti z prefabrikovaných dílců. Prefabrikace se na radnici propisuje i na fasádu v podobě panelových dílců z ušlechtilého betonu jako promítnutí minulosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.