Závěrečné práce

VODNÍ DÍLO FLÁJE

Zajaček Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Diplomová práce zkoumá možnosti synergie kulturních a technologických potenciálů vodního díla Fláje. Hledá přístup, jak vstoupit s objektem datového centra do horské krajiny Krušných hor, který by umožnil hospodářský rozvoj místa se zachováním současných hodnot včetně unikátní přehrady a zároveň byl schopný zajistit obnovu přírodní celistvosti lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.