Závěrečné práce

ŠKOLA NA POHOŘELCI - SOUDOBÁ ŠKOLA V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ A SCELENÍ NÁMĚSTÍ

Vávrová Marie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je nalezení podoby dostavby v historickém prostředí Pohořelce. Navrhuji solitérní stavbu, která pomůže scelit chybějící část fronty náměstí, tak aby se opětovně uzavřelo. Dále navrhuji dokončení současného gymnázia, které je svými bočními nečleněnými štíty k tomu přímo předurčeno.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.