Závěrečné práce

REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V RATIBOŘICÍCH

Houdová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh prověřuje možnosti využití zanedbaného čtyřstranného hospodářského dvora, který díky svému umístění má potenciál pozdvihnout turistickou návštěvnost již tak bohaté lokality. Do nevyužívaných objektů jsou tak nově vkládány funkce jako ubytování, restaurace, obchod, dílny, multifunkční sál či autentická expozice. Areál má tak šanci doplnit národní přírodní kulturní památku o nové funkce, provozy a ještě zvýšit atraktivitu daného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.