Závěrečné práce

ZÁMEK ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

Dejdarová Denisa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zámek v Rožmitálu je historický vodní hrad se složitým stavebním a vlastnickým vývojem. Stavba v této době chátrá, proto se tato práce zabývá jeho obnovou a návrhem nového využití. Nové konstrukce jsou navržené s respektem k historickým konstrukcím, zároveň zvyšují technologický stav objektu a zlepšují přístupnost zámku pro veřejnost. Součástí návrhu je i řešení zámecké zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.