Závěrečné práce

ČIDLA NA KONTROLU KVALITY OVZDUŠÍ

Ondroušek David

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ve své diplomové práci se zabývám návrhem systému na kontrolu kvality ovzduší. Jedná se sadu senzorických jednotek doplněných webovou aplikací, ve které se zobrazují data a informace o kvalitě vzduchu. Celý systém je určený pro města, obce, firmy a veřejné instituce. Cílem projektu bylo zlepšit stávající produkty a najít jim a budoucím produktům nový vizuální styl.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.